Logo Pro Meritum Napis Pro Meritum

 

Jednym z założeń olimpiady Zwolnieni z teorii jest promocja swoich działań w mediach oraz prowadzenie kampanii informacyjnej w social mediach. Dlatego w imieniu realizowanego przez nas projektu zapraszamy do obserwowania naszej strony na FB, na której zamieszczać będziemy ciekawostki, informacje i inne treści dotyczące funkcjonowania naszego mózgu. Zachęcamy do polubienia i oberwania nas.

Znajdźcie nas pod linkiem:

https://www.facebook.com/Poznaj-tajniki-swojego-M%C3%93ZGU-106975938446430/

 

Żyjemy w świecie, w którym...

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez projekt społeczny Poznaj tajniki swojego mózgu. Konkurs adresowany jest dla klas i polega na wykonaniu makiety biologicznej (tzn. odtworzyć budowę dowolnej komórki, układu, narządu, materiału genetycznego itd.) z dowolnych materiałów (np. słomek, nakrętek, kartonów, balonów, styropianu, butelek plastikowych/szklanych itd.) Wybrany temat konkursu może ulec powtórzeniu!

Konkurs trwa od 22.11- 03.12. 2021 Gotowe makiety należy przynosić podpisane (podać, która klasa) do sali 25

Klasa, której makieta będzie najbardziej kreatywna i najdokładniej odzwierciedlała funkcję lub/i budowę, zwycięży!

Do wygrania jeden dowolny dzień bez garniturów? Życzymy powodzenia!?

Zespół projektowy Poznaj tajniki swojego MÓZGU

 

Szanowni Państwo,

na oddziale Onkologii, Hematologii oraz Chemioterapii z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach obecnie przebywa trzydzieścioro dzieci, którym chciałybyśmy pomóc.

Osoby, które chcą wspomóc akcję, podarować radość i uśmiech dla małych, dużych bohaterów proszone są o przyniesienie NOWYCH zabawek do ZSTiO Meritum (sala numer 25) w Siemianowicach Śląskich. Zbiórka będzie trwać do 15 grudnia bieżącego roku.

Cisza Swiata

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie, wspieranie i promocja działalności pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 oraz art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

a. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

b. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

c. Działalności charytatywnej,

d. Ochrony i promocji zdrowia,

e. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

f. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

g. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

h. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

i. Nauki, szkolnictwa, wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

j. Wypoczynku dzieci i młodzieży,

k. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

l. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

m. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

n. Turystyki i krajoznawstwa,

o. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

p. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

q. Promocji i organizacji wolontariatu,

r. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Serdecznie zapraszamy na projektowego social media, gdzie znajdziecie...

Cześć! W myśl zasady nowy rok – nowy projekt postanowiliśmy...

Cześć! Z tej strony probleMatYcy! Po raz kolejny chcieliśmy...

1,5% dla OPP

Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne „PRO MERITUM”

KRS 0000380964 

Statystyki odwiedzin

Użytkowników:
4
Artykułów:
319
Odsłon artykułów:
114133

Partner PRO MERITUM

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum"

ZSTiO MERITUM